Parallax shape - VRROOM.nl

Go Safe VR

BEWUST VEILIG OP WEG

GoSafe VR

Go Safe VR,  interactief verkeersveiligheid product  .

Wat is Go Safe

Go Safe is ontstaan uit een samenwerking van Post Verkeerseducatie uit IJmuiden en Groot in Verkeerseducatie uit Heerhugowaard.

Gerard Post en Arjen de Groot zijn beide verkeersveiligheidspioniers met centraal de gedachte dat je gedrag het beste kunt veranderen door te laten ervaren. Sinds 2001 werken beide vanuit hun eigen bedrijf nauw samen om verkeersveiligheidsprojecten te ontwikkelen en uit te voeren. Vanaf 2001 zijn er talloze succesvolle projecten ontwikkeld voor permanente verkeerseducatie.

Om de samenwerking nog verder door te voeren en onze naam te bekrachtigen is stichting Go Safe ontstaan handelend onder een korte krachtige naam:

GO SAFE

Waarom

Go Safe zonder afleiding VR is gericht op basisschool leerlingen in de leeftijd van 10 tot 12 jaar oud. In drie klassikale lessen van ca. 45 minuten worden de leerlingen meegenomen in de wereld van afleiding.

Hoe gevaarlijk is het? Waarom gebruiken wij onze telefoon in het verkeer? Hoe is het om te ervaren dat je bij een ongeval betrokken raakt (of kan raken). Zijn er alternatieven? Kunnen we samen tot een commitment van ander gedrag komen?

Elke leerling die deelneemt aan Go Safe zonder afleiding VR:
– Weet wat de invloed is van afleiding op zijn of haar verkeersveiligheid.
– Leert weerstand te bieden aan de verleiding om tijdens het fietsen op zijn of haar smartphone te gebruiken.
– Is gemotiveerd om maatregelen te nemen tegen afleiding in het verkeer door de smartphone om daardoor zijn of haar eigen verkeersveiligheid te vergroten.

Afleiding in het verkeer

Tijdens de ontwikkeling zijn wij continue in contact geweest met verkeersdeelemende die door afleiding in een ongeluk terecht zijn gekomen.

Met hun ervaringen kunnen wij een goed beeld schetsen wat er gebeurt. Denk aan met alchohol op fietsen, een ballontje of gewoon op je smartphone zitten.

Middels een discussie over oplossingen en een commitment aan deze oplossingen, vergroten we de intentie tot het veranderen van gedrag. Hierdoor is de motivatie en acceptatie voor nieuw en veiliger gedrag het grootst.

Veilig op weg

Go Safe zonder afleiding VR is interactief. de leerlingen leren door te ervaren, zelfwerkzaamheid en overtuigen. Zij ervaren door VR dat smartphone gebruik op de fiets tot ernstige ongelukken kan leiden.

Middels een discussie over oplossingen en een commitment aan deze oplossingen, vergroten we de intentie tot het veranderen van gedrag.

Hierdoor is de motivatie en acceptatie voor nieuw en veiliger gedrag het grootst.