Parallax shape - VRROOM.nl

Gasunie VR Experience

VR Experience: Gasunie

In samenwerking met netwerkleverancier Gasunie!

VR Gasunie: Visualisatie van de Energietransitie

Maak een VR experience waarin op aantrekkelijke manier de overgang naar duurzame brandstoffen wordt laten zien

Gasunie beheert de infrastructuur voor grootschalig transport en opslag van gas in Nederland en Noord-Duitsland. Deze infrastructuur bestaat uit duizenden kilometers aan pijpleidingen en honderden stations. Op weg naar 2050 richt Gasunie zich op groen gas , waterstof, warmte met warmtenetten. De opdracht was om in virtual reality een experience te maken waarbij dit gevisualiseerd was. Hierbij moest de energietransitie centraal staan. De energietransitie houdt in dat er langzaamaan overgestapt wordt van fossiele brandstoffen naar duurzame, groene brandstoffen. Door het ontwikkelen van deze VR experience moest er meer inzicht komen in de energietransitie en de opgaven en inspanningen die hierbij komen kijken.

Proces

Door de medewerkers van VRROOM is gesproken met verschillende mensen die verstand hebben van energietransitie. Er is gekozen voor een game waarbij de energietransitie duidelijk naar voren komt. Het doel was om alle facetten van energietransitie in de game te krijgen, bijvoorbeeld fossiele en duurzame brandstoffen, maar ook het ervaren van korte- en langetermijneffecten. Tijdens brainstormsessies kwam naar voren dat de game als kennismaking moest dienen en tegelijkertijd de uitdagingen van de energietransitie moest tonen. Na het spelen van de game moet je erachter komen dat er veel komt kijken bij de transitie van fossiele naar duurzame brandstoffen en dan samenwerking en kennis erg belangrijk zijn. Kortom, een mooie aanleiding voor een goed gesprek. 

Productie

De gameplay is eenvoudig; de speler moet de juiste ‘energiebollen’ opvangen in een daarbij horende ‘energiezuiger’. Er zijn twee kleuren energiebollen: groen en blauw. Hierbij stond groen voor duurzame energie en blauw voor fossiele energie. Als je als speler zijn de juiste energiebollen opvangt wordt de wereld om je heen groen en gezond. Het spel verandert van dag naar nacht, waarbij er ‘s ochtends een haan kraait en je de zon op ziet komen. Hierdoor verandert continu de behoefte en vraag naar energie, waardoor je het spel moet blijven spelen om de balans tussen duurzame en fossiele energie te herstellen. 

Challenges

Het was een uitdaging om de energietransitie goed te visualiseren in een game die zowel leuk speelbaar als niet te langdurig was. De game mocht niet te lang zijn omdat er op redelijk hoog tempo doorgewisseld moest kunnen worden, het ging voornamelijk om een kijkje in de wereld van de energietransitie en de moeite die hier namens Gasunie ingestoken werd.

Verder moest de game leuk zijn, maar mocht het ook niet te moeilijk zijn om te spelen. Zowel kinderen als volwassenen moesten het vrij eenvoudig kunnen spelen, waardoor er ook voor gekozen is om het door ‘niet-gamers’ te laten testen in de proeffase. 

Implementatie

Medewerkers van Gasunie zijn door VRROOM getraind; we hebben veelvuldig geoefend tot iedereen zowel de game als de VR-apparatuur onder controle had. Ook worden we, als VRROOM zijnde, nog regelmatig ingehuurd door Gasunie om het eigen personeel te trainen, voor op beurzen, symposia, energiefestivals, Wereld Havendagen etc.

Ook uw eigen VR experience?

Neem contact op!

We staan u graag te woord