Parallax shape - VRROOM.nl

TenneT VR Experience: Maak Netbeheer Bereikbaar!

VR Experience: TenneT

In samenwerking met Netbeheerbedrijf TenneT!

VR TenneT: Maak Netbeheer Bereikbaar!

Maak een VR experience om duidelijk te maken wat de werkzaamheden zijn van netbeheerbedrijf TenneT

TenneT is een netbeheerbedrijf met als missie om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit te garanderen voor huishoudens in Nederland. TenneT staat voor betrouwbaarheid en innovatie en wil dit ook overdragen naar hun klanten.

De opdracht bestond uit twee delen:

–     Maak een VR-experience waarin op een leuke en spannende manier duidelijk wordt wie TenneT is en wat TenneT doet.

–     Ontwerp een promotiebus waarmee TenneT langs projecten kan rijden en ter plekke geïnteresseerden kan ontvangen en informeren over deze projecten en werkzaamheden.

Proces

In eerste instantie moest een communicatie- en informatievraagstuk opgelost worden. Dit ging met name om het plaatsen van nieuwe masten en hoe dit gecommuniceerd ging worden richting omwonenden. Hiervoor is een aantal brainstormsessies gehouden, zowel voor de VR-experience als de promotiebus. Gaandeweg bleek dat er veel meer mogelijkheden waren dan alleen het oorspronkelijke vraagstuk op te lossen, waardoor ervoor is gekozen om een VR-experience te maken over de werkzaamheden van TenneT én een promotiebus waarmee gecommuniceerd kan worden richting geïnteresseerden en belanghebbenden. Hiermee zijn kosten voor informatiecentra bespaard.

Productie

De productie van de bus is iets wat wij als VRROOM nog niet eerder hadden gedaan. Hiervoor kregen wij veel vrijheid, al is bij iedere stap contact geweest met TenneT. Het betrof een lege bus die wij hebben uitgerust met VR-benodigdheden, touchscreen, koffiezetapparaat, webcam, schuifdeuren, verwarming + verlichting en een zithoek. Om de veiligheid is gedacht; zo is er onder andere een trap geïnstalleerd vanuit de bus naar buiten met zijleuningen.

De VR-experience is zo opgebouwd dat je als buitenstaander een goed beeld krijgt van de werkzaamheden van TenneT. Als je de bril opdoet krijg je een korte introductie en word je vervolgens via het hoogspanningsnet van TenneT van begin- naar eindpunt gebracht. Je wordt dusdanig klein dat je in het stopcontact past. Zo begin je in de keuken, waar je een korte introductie krijgt en daar ga je daar het stopcontact in. Dan kom je via het hoogspanningsnet van TenneT naar een wisselstation, om vervolgens via het hoogspanningsnet weer in de bewoonde wereld/stad uit te komen.

Challenges

Er waren enkele uitdagingen bij de producties. Ten eerste moest het gewicht van de bus onder een bepaald gewicht blijven, omdat bij teveel kilo’s de bus niet meer bestuurd mag worden met alleen een B-rijbewijs. Verder was het in eerste instantie lastig om een VR experience te bedenken waarbij in een paar minuten tijd de werkzaamheden van TenneT goed te laten zien aan het publiek. Ook moesten de medewerkers van TenneT instructies/training krijgen over hoe ze omgingen met de VR-apparatuur zodat ze zelf met de bus naar klanten konden en de klanten en omwonenden de VR-productie te laten ervaren.

Lancering

Het eindresultaat: een prachtige bus waarmee TenneT het land door kan met bijbehorende VR experience!

Ook uw eigen VR experience?

Neem contact op!

We staan u graag te woord